20 Haziran 2015

Tez

Follow me on Academia.edu

 

SERVO SİSTEMLER VE SIMOTION  UYGULAMALARI

Mayıs – 2015

ÖZET
Tezimin ilk bölümünde servo sistemlerinin yapısı, bileşenleri (servo motor çeşitleri, geribesleme elemanları) ve basit işleyişleri gösterilmiştir. İkinci bölümde Siemens’in servo sistemler ve haraket kontrol için çözümü olan SIMOTION ve bileşenleri irdelenmiştir. SIMOTION sistemini PC ile haberleştirmek ve programlamak için kullanılan SCOUT’ ın haberleşmeleri, ilkelendirmeleri ve programlama dillerinden biri olan MCC (Motion Control Chart) ve içerdiği fonksiyonlar detaylandırılmıştır. Sonraki bölümde Sinamics ve modüllerinin bağlantılarından bahsedilmiştir. Daha sonra bir SIMOTION uygulaması MCC ile programlanarak örneklendirilmiştir. En son ise endüstriyel olarak sıkça kullanılan ambalajlama işlemi çalışma mantığı ve içerdiği eksenlerle anlatılmıştır.

PLC Uygulamaları

Ocak – 2015

ÖZET

Bu çalışmada ABB AC500-eCo PM-554-ETH PLC (Programlanabilir Mantıksal İşlemci) ve PC haberleşmesi, CODESYS aracılığıyla programlanması gösterilmiştir. Bir asenkron motorun, sürücü (ABB ACS350-03E-44A0-4) ile PLC üzerinden kontrol edilmesi açıklanmıştır. Dokunmatik ekran (ABB CP635) ve PLC haberleşmesi gösterilmiştir. Son olarak PLC’ ye bir analog I/O modül (ABB AX561) eklenerek sürücüden alınan gerilim bilgisi PLC üzerinde işlenerek görsel ekrana motor hız bilgisi yazdırılmıştır. Uygulanması gereken adımlar ile karşılaşılan sorunlar ve çözümleri belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: PLC, CODESYS, Dokunmatik Panel, Sürücü makroları, Analog Dijital Çevirici Modülü

 

ABSTRACT

This study demonstrates ABB AC500-eCo PM-554-ETH PLC (Programmable Logic Controller) communication protocols with a PC by programming this PLC via CODESYS. The research also explains how an induction motor is controlled by a frequency converter (ABB ACS350-03E-44A0-4)  by the help of PLC. It also shows controlling a PLC through a touch panel (ABB CP635).  Finally,  an analog I/O module (ABB AX561)  is attached to PLC in order to get and draw to visualization screen, the actual speed value of motor from processed voltage amplitude in PLC. There also stated the essential steps and solutions for the problems encountered.

Key Words: PLC, CODESYS, HMI, ADC I/O Module, Driver Macros

 

Asenkron Motor ve Sürücüleri

researchgate.com‘ da pdf dosyası mevcuttur.

Mart – 2014

ÖZET

Günümüzde, asenkron motorlar dayanıklı, ucuz, bakım gereksinimleri az ve yüksek verimli olmalarından dolayı endüstriyel uygulamalarda, diğer elektrik motorlarına sıklıkla tercih edilirler. Asenkron motorlar çalışma prensiplerinden dolayı “endüksiyon motorları” olarak da adlandırılırlar. Asenkron motorları, senkron motorlardan ayıran en temel fark, asenkron motorların devir sayılarının ayarlanabilme imkanıdır. Bu proje asenkron motorların çalışma prensipleri, asenkron motorların yapıları, asenkron motorlara yol verme yöntemleri, evirici(inverter) özellikleri ile devir yönü değiştirilmesi ve frenleme hakkında bilgiler içermektedir.

 

ABSTRACT

Induction Motor and Drives

At the present time in the industry, induction motors usually are prefered to other electrical motors for their robust, low maintenance, high efficiency characteristics. Induction motorsa can be named as “Asynchronous Motors” for their method of operation. The contrast between synchronous and asynchronous motor is the ability of controlling speed of asynhcronous motors. This thesis demonstrates working principles, structure and starting/braking/deflecting of induction motors and applications of freqency drives.

Follow me on Academia.edu